AICI SUNT BANII DUMNEAVOASTRĂ -CRIZA APEI –

Seria: „NU vei mai deţine nimic şi vei fi fericit”

Ajung eu acasă, în Bacău, de la ţară, pe data de 30.08.2023 şi iau siderată la cunoştinţă de sumele datorate la întreţinere pe luna IULIE 2023, tabel afişat pe 18.08.2023, deoarece eu am cea mai mare sumă de plată la metrul cub de apă rece, deci doar ceea ce vine pe conducta CRAB, nu şi cea care este evacuată – 79.10 lei pentru 1 metru cub de apă, în timp ce, cu cât este mai mare cantitatea de apă consumată, la ceilalţi proprietari scade valoarea la cca 30 lei, 20 lei – deci cu cât au mai mare consumul de apă rece, cu atât este mai mic preţul per metru cub de apă rece ­dar niciodată în mun. Bacău nu a costat un metru cub de apă nici 20 lei, iar pe tabel afişat, se presupune, la data de 18.08.2023, figurează preţ metrul cub de apă de 10.91 lei.
Din tabel sumă totală de 7682,77 lei apă rece rezultă pentru 248 metri cubi un preţ mediu pentru metrul cub de 30,97 lei per metru cub apă rece, dar asta ar însemna să se aplice acest preţ la TOŢI proprietarii, şi nu în mod discriminatoriu, iar eu am plătit 79.10 lei pentru un singur metru cub de apă rece.
Ex-administratorul Asociaţiei de Proprietari, era fost proprietar şi membru al asociaţiei de proprietari, de ani de zile, de prin anul 2003, având profesia de economist şi, din cauza CRAB, şi-a dat demisia şi a predat administraţia, cu cheltuielile la zi, exceptând cele către CRAB cărora nu le mai făcea faţă, iar Asociaţia de Proprietari a ajuns în mâinile unei persoane necunoscute, pentru a „rezolva” tehnic aşa-zisele pierderi la apă rece, impuse ilegal de către CRAB.
Ex-administratorul Asociaţiei nu mai putea ţine pasul cu atâtea facturi ilegale şia formulat Adresa nr. 22/26.07.2023 către CRAB, dar nu a fost primit nici un răspuns, doar facturile emise ilegal de către CRAB.
Eu am formulat cerere la asociaţie pentru a-mi trimite facturile emise de către CRAB din luna februarie 2023, deoarece toţi proprietarii se revoltau de ce nu se„repară” din luna februarie 2023 conducta de apă rece care alimenta blocul nostru, de parcă NU CRAB ar fi avut această obligaţie, şi de acolo ar fi existat aşa-zisele pierderi de apă rece care erau înscrise pe facturile CRAB.
Logic vorbind, dacă ar fi existat vreo conductă spartă, ar fi trebui să existe, din februarie 2023 până la 06 septembrie 2023, un adevărat lac de acumulare in faţa blocului, dar nu se vedea nici o picătură de apă, nici măcar la data de 06 septembrie 2023, când am asistat la un adevărat spectacol de „reparaţie” a conductei, cu trei săpători pentru o gropiţă de 2 metri lungime şi 0,50 mlăţime, de o adâncime de 1,50 m, care să justifice sumele impuse de plată către proprietari atât de către CRAB, cât şi de Societatea M., deci s-au constituit într-un adevărat grup, care să salveze CRAB după cum reiese din actele solicitate şi transmise de către asociaţie, incluzând şi extrasele de cont bancar ale Asociaţiei, solicitate din februarie 2023, de când a intervenit aşa-zisa „spargere” a conductei CRAB.
Nici măcar presiunea la apă nu scăzuse măcar, eu fiind nevoită în mod constant să solicit reglarea apometrului de la subsol aferent apartamentului la un debit cât mai mic pentru a nu-mi sări robinetele din perete, care să justifice aceste explicaţii tehnice date doar pentru a acoperi jaful la care suntem supuşi de către CRAB în complicitate cu administratorul care m-a anunţat, pe 06 septembrie 2023 când am plătit întreţinerea, că vor urma şi în luna august 2023, şi în luna septembrie 2023 aceleaşi facturi uriaşe.
Anticipând mişcările acestora, am solicitat prin Cerere din 07.09.2023 şi contractul încheiat cu firma de reparaţii, şi devizele, dar nu mă aşteptam să constate şi la subsol la conducta de scurgere vreo defecţiune, deoarece eu am coborât în subsol pe data de 6 septembrie 2023 şi nu curgea nici o picătură de apă.
Când am revenit din nou la adresa de domiciliu, pe 28.09.2023, am luat la cunoştinţă de Lista de plată luna AUGUST 2023 pe care am de plată doar apa rece 71.09 lei pentru ZERO metri cubi de apă, iar pierderile la apă rece, respectiv Coeficient corecţie IE AR-mc NU se mai trec în lei, ci se trec în MC (metri cubi).

I. Compania Regionala de Apa Bacău CIF RO27429315 care înscrie pe facturile emise 2 numere de contract: 4067 din 02.09.2022 şi 4067 din 09.06.2023.
1. Factura nr. 2965708/26.04.2023 emisă pe perioada 24.03.2023-24.04.2023 Serie contor 55093358*/DN:40 834 MC apă, deci am plătit şi factura pentru un alt condominiu, de vreme ce seria contor condominiu este 57102704*/DN:40 este 176 MC apă , total MC apă 1.010, de 6 ori mai mult decât consumul real, de parcă amficam 10 blocuri cu 10 etaje:
– factură curentă 11.234,96 lei –sold debit anterior 25.864,55 lei –total plată 37.099,51 lei.
2. Factura nr. 2991053/25.05.2023 emisă pe perioada 25.04.2023-22.05.2023 DISPARE Serie contor 55093358*/DN:40 834 MC apă, deci am plătit şi factura pentru un alt condominiu, de vreme ce seria contor condominiu C. nr. 1x este 57102704*/DN:40 şi consum brusc de 632 MC apă, de 4 ori mai mult decât consum real de apă din perioada martie –aprilie 2023, dar conducta de apă rece „este spartă” din luna februarie 2023.
– factură curentă 7.163,62 lei –sold debit anterior 32.099,51 lei –total plată 39.263,13 lei.
3. Factura nr. 3015847/22.06.2023, apare cu număr contract 4067 din 09.06.2023 dată diferită faţă de facturile anterioare, dar cu păstrarea aceluiaşi număr de contract, emisă pe perioada 23.05.2023-21.06.2023 DISPARE Serie contor 55093358*/DN:40 834 MC apă, deci am plătit şi factura pentru un alt condominiu, de vreme ce seria contor condominiu C. nr. 1x este 57102704*/DN:40 ŞI APARE consum brusc de 681 MC apă, de 4 ori mai mult decât consum real de apă din perioada martie –aprilie, dar conducta de apă rece „este spartă” din luna februarie 2023.
– factură curentă 7.640,50 lei –sold debit anterior 29.663,13 lei –total plată 37.303,63 lei.
4. Factura nr. 3054590/31.07.2023, apare cu număr contract 4067 din 09.06.2023 dată diferită faţă de facturile anterioare, dar cu păstrarea aceluiaşi număr de contract, emisă pe perioada 22.06.2023-25.07.2023 DISPARE Serie contor 55093358*/DN:40 834 MC apă, deci am plătit şi factura pentru un alt condominiu, de vreme ce seria contor condominiu C. nr. 1x este 57102704*/DN:40 ŞI APARE consum brusc de 691 MC apă, de 4 ori mai mult decât consum real de apă din perioada martie –aprilie, dar conducta de apă rece „este spartă” din luna februarie 2023.
– factură curentă 7.705,71 lei –sold debit anterior 12.802,63 lei –total plată 20.508,34 lei.
5. Factura nr. 3074545/27.08.2023, apare cu număr contract 4067 din 09.06.2023 dată diferită faţă de facturile anterioare, dar cu păstrarea aceluiaşi număr de contract, emisă pe perioada 26.07.2023-23.08.2023 DISPARE Serie contor 55093358*/DN:40 834 MC apă, deci am plătit şi factura pentru un alt condominiu, de vreme ce seria contor condominiu C. nr. 1x este 57102704*/DN:40 ŞI APARE consum brusc de 648 MC apă, de 4 ori mai mult decât consum real de apă din perioada martie –aprilie, dar conducta de apă rece „este spartă” din luna februarie 2023.
– factură curentă 7.228,91 lei –sold debit anterior 7.508,34 lei –total plată 14.737,25 lei.
În concluzie, în ceea ce priveşte CRAB se poate observa că de la un consum total de apă rece de 176 MC apă s-a ajuns când am plătit şi pentru alt contor, alt condominiu, la un consum ireal de 1.010 MC, de 632 MC, de 681 MC, de 691 MC, de 648 MC, de 6 ori, de 4 ori mai mult decât consum real de apă din perioada martie –aprilie 2023, dar conducta de apă rece „este spartă” din luna februarie 2023 şi consumul chiar şi de 4 ori mai mare, se menţine constant, în medie de 666 MC lunar, chiar în condiţiile în care conducta a fost „spartă”.
Dacă conducta a fost spartă, atunci CRAB era obligată să repare conducta spartă,căci aşa prevede Statutul ADIB.
1. CRABnurăspunde la Adresa nr. 22/26.07.2023 trimisă către CRAB din partea Asociaţiei de Proprietari de către fostul administrator.
2. CRAB citeşte indexul de pe contor şi nimeni din asociaţia de proprietari nu ştie când, nu este prezent, deci nu avem control asupra acestui index, acesta putând trece orice index aberant.

8. INDEXUL APOMETRE ASOCIAŢIE PROPRIETARI : -Iunie 2023 – 273 MC valoare 2.982,65 lei -Iulie 2023 – 248 MC valoare 7.682,77 lei -August 2023 -275 MC valoare 7164,55 lei

II. Asociaţia de Proprietari C. nr. 1x , respectiv administrator A.A.
1. Stabileşte aleatoriu sumele pentru plata unui metru cub de apă.
1. Inventează încă un apartament, nr. 45, unde a fost uscătoria şi se desfăşoară, în prezent, activitatea de încasare şi de administrare a asociaţiei de proprietari.
2. Încheie Contract de prestări de servicii nr. 2 din 06.09.2023 încheiat cu M.srl reprezentat de M. prietenul său, prin care preţul contractului este „3.1…2450 lei inclusiv TVA. 3.2. Preţul include toate serviciile şi alte asemenea atunci când sunt necesare pentru executarea lucrărilor menţionate la art. 2.1. ”, dar ajunge la suma uluitor de penală solicitată mie de 457.74 lei când suma de 2450 lei : 42 apartamente rămase racordate este de 58 lei, şi solicită la plata de către proprietari a preţ total înscris prin devizele emise pe 03.09.2023 şi proces-verbal de recepţie a serviciilor conform contract nr. 2 din 06.09.2023 din 08.09.2023.
3. Administrator A.A. deşi încasează săptămânal sumele achitate de către proprietari la întreţinere nu le depune în 24 de ore în contul bancar al Asociaţiei de proprietari, contrar legii, în fapt, până în prezent nu a depus nici o sumă, dar a extras din primele zile de la angajare suma de 500 lei din cont, iar Factura nr. 3074545/27.08.2023, emisă pe perioada 26.07.2023-23.08.2023, are data scadentă 11.09.2023, iar până la data

emiterii extras de cont bancar – 25.09.2023 nu a fost plătit nimic către CRAB şi susţine că face plata facturilor direct , fără tranzacţie bancară, cu încălcarea legii.
1. Am de plată „doar” şi „decât” apă rece 71.09 lei pentru ZERO metri cubi de apă, iar pierderile la apă rece, respectiv Coeficient corecţie IE AR-mc NU se mai trec în lei, ci se trec în MC (metri cubi), iar alţi proprietari cu ZERO metri cubi de apă plătesc tot ZERO lei în luna august 2023, doar eu plătesc aceeaşi valoare penală.
2. Am cea mai mare sumă de plată la metrul cub de apă – 79.10 lei pentru 1 metru cub de apă, în timp ce, cu cât este mai mare cantitatea de apă consumată, la ceilalţi proprietari scade valoarea la cca 30 lei, 20 lei -cu cât au mai mare consumul de apă rece, cu atât este mai mic preţul per metru cub de apă rece -iar pe tabel afişat, se presupune, la data de 18.08.2023, figurează preţ metrul cub de apă de 10.91 lei.
3. Din tabel sumă totală de 7682,77 lei apă rece rezultă pentru 248 metri cubi un preţ mediu pentru metrul cub de 30,97 lei per metru cub apă rece, dar asta ar însemna să se aplice acest preţ la TOŢI proprietarii, şi nu în mod discriminatoriu, iar eu am plătit 79.10 lei pentru un singur metru cub de apă rece.
4. Anunţ afişat la avizier în care se spune că „În luna AUGUST a fost constată o avarie la conducta principală”, care nu prea corespunde cu susţinerile că din FEBRUARIE 2023 era conducta spartăşi de aceea CRAB ne-a taxat „pierderile de apă”.
5. Distribuire facturi AUGUST 2023 afişată la avizier din care CRAB -7164.58 lei apa rece şi M. Srl (factura nr. 0411 – înlocuit tronson canalizare subsol Cămin ) -214,20 lei, respectiv o factură de-a dreptul „măruntă” faţă de preţul total de 24.500 lei pe care vor să îl sustragă de la proprietari şi din contul bancar al Asociaţiei de proprietari.

10. INDEXUL APOMETRE ASOCIAŢIE PROPRIETARI : -Iunie 2023 – 273 MC valoare 2.982,65 lei -Iulie 2023 – 248 MC valoare 7.682,77 lei -August 2023 -275 MC valoare 7164,55 lei

III. Societatea M. Srl
1. Contract de prestări de servicii nr. 2 din 06.09.2023 încheiat de către M Srl reprezentat de M., cu Asociaţia de Proprietari C. nr. 1x, respectiv cu administrator A.A., stabileşte preţul contractului de „3.1…2450 lei inclusiv TVA. 3.2. Preţul include toate serviciile şi alte asemenea atunci când sunt necesare pentru executarea lucrărilor menţionate la art. 2.1.” dar Deviz canalizare din 3.09.2023 fără preţ la fiecare material/unitate total 4500 lei şi Deviz lucrare apă rece din 3.09.2023 fără preţ la fiecare material/unitate total 20.000 lei, iar în Proces-verbal de recepţie a serviciilor conform contract nr. 2 din 06.09.2023 din 08.09.2023 „Valoarea serviciilor prestate este de 24500 lei la care NU se adaugă TVA şi corespunde cu preţul înscris în contractul de servicii încheiat între părţi” înscrie un ZERO ÎN PLUS LA SUMA datorată conform Contract de prestări de servicii nr. 2 din 06.09.2023 încheiat cu M. Srl reprezentat de M. care este „3.1…2450 lei inclusiv TVA”, deci suma de 2450 lei devine de 10 ori mai mare, de 24500 lei.
2. Deviz canalizare din 3.09.2023 M. Srl total 4500 lei, în realitate, fiind total 1488,90 lei, lucrare care NU era necesară.
3. Deviz lucrare apă rece din 3.09.2023 M. Srl total 20.000 lei, în realitate fiind total
195,77 lei, de unde rezultă un TOTAL REAL PREŢ MATERIALE de 1684, 67 lei (1488,90 lei + 195,77 lei = 1684,67 lei), iar preţul materialelor pentru lucrarea aşa-zis necesară este de total 195,77 LEI, căci apa rece era problema plăţii către CRAB, din februarie 2023, din cauza presupusei spărturi a conductei de alimentare cu apă rece a CRAB şi nu a conductei de evacuare.

IV. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău -ADIB
Conform Statul ADIB, această asociaţie a fost înfiinţată în anul 2008, şi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut la grefa Judecătoriei Bacău sub nr. 7389/180/.2008 având ca scop atragere de fonduri europene, şi, ca orice asociaţie sau fundaţie poate avea, conform legii DOAR scop nepatrimonial. Dar, ADIB a început să căpuşeze Compania Regională de Apă Bacău – CRAB care asigură un serviciu public de furnizare a apei potabile, ceea ce este contrar legii.
Conform grilei Anexa nr. 1 Hotărârea AGA nr. 5, în fapt, aceasta nu mai este o asociaţie, ci o adevărată companie, care este chiar afişată public pe internet, la secţiunea companii, al cărei scop principal a fost preluarea ilegală a CRAB, având AGA, Consiliu director, director executiv, director executiv adjunct, director tehnic, compartiment tehnic investiţii, compartiment financiar contabil, compartiment juridic si secretariat, un adevărat mecanism al unei societăţii comerciale, nu asociaţii cu scop nepatrimonial.
ADIB a fost constituită în anul 2008 pentru atragerea de fonduri europene. Abia aderasem la Uniunea Europeană, la 01 ianuarie 2007, şi deja guvernul se gândea cum să formeze o administraţie publică judeţeană paralelă care să sugă din banii publici, ai mei, ai tăi, ai tuturor, peste taxele şi impozitele locale.
ADIB, la momentul actual, nu poate face dovada câte fonduri europene a atras în perioada 2008-04 octombrie 2023, deci orice persoană interesată poate cere dizolvarea ADIB, mai ales că Statutul actual nu prea se potriveşte cu Statul de la înfiinţarea din 2008 care lipseşte cu desăvârşire din secţiunea informaţii publice, la fel ca şi Actul constitutiv din anul 2008.
Membrii ADIB – care au ajuns să fie toate unităţile administrativ teritoriale ale judeţului Bacău -sunt ţinute captive, fiind obligate să plătească sacii cu bani din bugetul local, în cazul în care se retrag din ADIB. Aşacă, câr, că mâr, ai ajuns membru ADIB, plăteşti taxă de protecţie şi biruri grele. Aşa s-a ajuns să fim administraţi nu de administraţia publică oficială, ci de Asociaţie. Aşa, probabil, că a ajuns şi Raed Arafat cu a lui Fundaţie SMURD să preia tot Ministerul de Interne şi Guvernul României. Hai, repede, fugiţisă daţi 2% pentru asociaţii şi fundaţii, ce mai staţi?
ADIB a preluat tot controlul CRAB , iar acest control se reflectă în facturile emise mai sus. Probabil că Asociaţia de Proprietari C. nr. 1x achită din banii proprietarilor, inclusiv apa consumată de către Prefectura jud. Bacău şi Primăria mun. Bacău, dacă nu a altor 10 blocuri în care locuiesc membrii ADIB sau CRAB.
De exemplu, prin Hotărârea AGA ADIB nr. 13 din 07.08.2023 hotărăşte achiziţionarea a
servicii de consultanţă şi reprezentare juridică de 60.000 lei, din sursa de finanţare „cotizaţii”.
Pagina 16 din Statul ADIB rescris nr. 513/23.07.2019, care se pare că nu a mai trecut prin Judecătoria Bacău, ca orice modificare de Statut al unei Asociaţii CAP III Patrimoniul asociaţiei art. 7 Sursele de venit lit. a) … şi alte contribuţii de la bugetele locale ale acestora; d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut, iar art. 9 Asociaţia are un buget propriu de venituri şi cheltuieli. Dar aceste venituri provin şi din „alte contribuţii de la bugetele locale ale acestora”, ceea ce aduce atingere bugetului de stat.
Statul ADIB nr. 513/23.07.2019 pag. 13 „(…) ne exprimăm voinţa de a coopera şi de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 (…), ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 (…), ale Legii serviciului de alimentare cu apăşi de canalizare nr. 241/2006 (…) şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apăşi de canalizare „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB (denumită în continuare Asociaţia), persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul statut.
Or, la art. 4 Statul ADIB nr. 513/23.07.2019 pag. 14, vedem că, în fapt, chiar ADIB conduce totul la CRAB, dar absolut totul: (1) Asociaţia se constituie în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apăşi de canalizare (denumit în continuare Serviciul ) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ – teritoriale membre (…); (3) Modalitatea de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza în baza unui contract de delegare a gestiunii (denumit în continuare contractul de delegare) atribuit direct conform prevederilor art. 31¹ din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 21¹ din Legea nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui capital social va fi deţinut integral de unităţi administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei (denumit în continuare operatorul).
Din extrasele de cont bancar care mi-au fost comunicate de către Asociaţia de Proprietari,
din februarie 2023-12 sept. 2023 reiese acest calcul privind achitările facturilor către CRAB: 02.02.2023 achitat 3.000 lei 10.02.2023 achitat 2.000 lei 13.02.2023 achitat 2.000 lei 12.03.2023 achitat 4.500 lei 17.03.2023 achitat 2.000 lei 18.04.2023 achitat 9.353 lei 15.05.2023 achitat 5.000 lei 08.06.2023 achitat 3.000 lei 10.06.2023 achitat 1.000 lei 12.06.2023 achitat 2.000 lei 13.06.2023 achitat 1.000 lei 14.06.2023 achitat 2.600 lei 06.07.2023 achitat 11.266 lei 12.07.2023 achitat 11.235 lei 17.07.2023 achitat 2.000 lei 23.08.2023 achitat 10.000 lei
TOTAL 71.954 lei achitat către CRAB (perioada 02.02.2023-23.08.2023).
Din facturile emise de către CRAB comunicate către mine de către Asociaţia de
proprietari, parţial, deoarece le-am solicitat începând cu luna februarie 2023: -factura emisă în 24.04.2023 suma totală 37.099, 51 lei -factura emisă în 25.05.2023 suma totală 39.263, 31 lei -factura emisă în 22.06.2023 suma totală 37.303,63 lei -factura emisă în 31.07.2023 suma totală 20.508, 34 lei -factura emisă în 27.08.2023 suma totală 14.737,25 lei TOTAL facturi emise de CRAB 148.911,86 lei (perioada aprilie – august 2023) respectiv
un miliard şi jumătate lei vechi (ROL) pentru 5 luni. De unde rezultă că: 148.911, 86 lei – 71.954 lei a rămas o restanţă de achitat de 76.957, 86 lei, după aceste documente, şi asta cu acest CRAB sub umbrela şi egida ADIB, iar noul administrator al asociaţiei de proprietari, A.A., după ce că suntem tâlhăriţi la propriu de
către ADIB şi CRAB, ne mai jefuieşte şi aceasta prin acte false, cum sunt devize şi proces-verbal de recepţie, pe care pune o sumă de 10 ori mai mare decât cea stipulată în contract, în cârdăşie cu prietenul său, M. care mai stipuleazăşi clauze de „confidenţialitate”, confidenţialitate plătită cu bani grei de către proprietari.
Acest Contract de prestări de servicii nr. 2 din 06.09.2023 încheiat cu M. Srl reprezentat de M. a fost încheiat după ce a fost primită cerere mea din 07.09.2023, pe data de 08.09.2023, chiar a doua zi, deoarece cei trei bărbaţi care au săpat până la conducta aşa-zis spartă, la întrebarea mea ce firmă lucrează, nu au vrut să îmi răspundă, iar individul care desfăcuse capacul unde se afla robinetul CRAB, s-a dat drept angajat al CRAB; iar devizul a fost umflat fără drept, ca să justifice acest preţ de 24.500 lei, căci s-a schimbat şi o conductă de subsol, la apa de evacuare, de care nu spunea nimeni că ar fi defectă, ceea ce am şi constat eu, personal, pe data de 06.09.2023, când am coborât în subsolul blocului.
La data de 06.09.2023 m-am adresat direct CRAB pe email, solicitând :.
1. A-mi comunica INDEXUL transmis de către ASOCIATIA DE PROPRIETARI C. nr. 1x începând cu luna februarie 2023 până la data comunicării răspunsului.
2. A-mi comunica INDEXUL transmis de către ASOCIATIA DE PROPRIETARI C. nr. 1x începând cu luna februarie 2023 până la data comunicării răspunsului.
3. A-mi comunica dovada copie certificata a plăţilor efectuate de către ASOCIATIA DE PROPRIETARI C. nr. 1x începând cu luna februarie 2023 pana la data comunicării răspunsului.
4. A-mi comunica indexul citit LUNAR de la apometrul blocului C. nr. 1x şi indexul citit de la conducta S.C. Compania Regionala de APA Bacău, deci diferenţa de pierdere apă din luna februarie 2023 până la data comunicării răspunsului, ţeava spartă pe o distanţă de cca 6 metri lungime, deoarece asociaţia a fost preluata de un nou administrator şi preşedinte si susţin ca a fost sparta o conductă exact pe acea porţiune, din februarie 2023.
5. A-mi comunica si confirma daca, la data de 06.09.2023, a fost prezent un angajat al SC Compania Regionala de APA Bacău, la fata locului, care a desfăcut capacul din zonă pentru a face legătura cu conducta schimbatăşi copie după devizul lucrării efectuate dacă a existat manopera efectuata de către acesta.
6. A-mi comunica toate facturile comunicate copie certificata de către furnizorul S.C. Compania Regională de APĂ Bacăucătre ASOCIATIA DE PROPRIETARI C. nr. 1x începând cu luna februarie 2023 până la data comunicării răspunsului.

La această solicitare, înregistrată cu număr 3746/06.09.2023, CRAB mi-a răspuns, deşi eu sunt coproprietar prin moştenire, eu plătesc exclusiv toate cheltuielile întreţinerii apartamentului de domiciliu că: „nu aveţi contract de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apăşi canalizare cu Compania de Apă Bacău. Cele solicitate de dvs. nu intră în atribuţiile S.C. C.R.A.B. SA. Pentru cele sesizate este necesar să vă adresaţi asociaţiei din care faceţi parte”, omiţând să precizeze despre Adresa nr. 22/26.07.2023 Asociaţiei de proprietari către CRAB la care nu a fost primit nici un răspuns, doar facturile emise ilegal de către CRAB, în mod evident abuziv, căci NU Asociaţia de Proprietari citeşte indexul şi emite facturile, iar eu sunt parte a asociaţiei de proprietari, bun de platăşi de executat silit în caz de refuz.
La data de 04.10.2023, am mers să achit întreţinerea calculată de către mine care îmi revine mie în mod real, conform TABEL AUGUST 2023, şi 58, 33 lei , suma reală ce-mi revine din Contract de prestări de servicii nr. 2 din 06.09.2023 încheiat cu M. Srl reprezentată de M. iar administrator A.A. îmi taie chitanţa nr. 4197/04.10.2023 cu suma totală de 98.00 lei, fără a-mi tăia şi chitanţă separată pentru „fond întreţinere” pe care am achitat suma de 58,33 lei, ca şi cum aş fi achiesat la suma care figurează pe Tabel din august 2023 afişat pe 18.10.2023, astfel cum a procedat la proprietarul care a achitat înaintea mea, şi recunoaşte că ea a adus firma M. Srl sa facă „reparaţiile”, căci colaborează de cinci ani cu această firmă,că refuză să depună banii încasaţi în contul bancar al Asociaţiei de proprietari C. nr. 1x,că refuză să facă plăţile prin contul bancar al Asociaţiei, prin urmare pot să îmi iau gândul că ea va respecta legea, iar ea are o anumită demnitate şi este administrator la încă trei condominii – vai de aceste condominii -iar eu îi prejudiciez „imaginea” de administrator, căci am bârfit-o că ar fi „o hoaţă” şi dacă mai aude aşa ceva de la vreun alt vecin, mă dă în judecată. Eu nu bârfesc, eu am dovezi şi indicii temeinice şi am spus să ceară audit de la Primăria Bacău dacă îi prejudiciez imaginea, mai ales că a mai sărit şi în apărarea CRAB: „Vai, dar cum să am eu ceva cu CRAB”. Atât de onestăşi cinstită, ceva de nea. Adevărul este căşicălătoriile în Statele Unite ale Americii, şi motociclete Yamaha sunt a naibii de scumpe.
În condominiu ASOCIATIA DE PROPRIETARI C. nr. 1x s-a instalat o adevărată omerta, nimeni nefiind interesat de situaţia reală, nimeni nu mai vrea să „vorbeşte” cu mine – eu sunt aia rea şi răuvoitoare care se teme că va fi jupuită de bani, ei sunt bogaţi, şi frumoşi, şi nu se uită la mărunţiş.
Toţi parcă sunt oi hipnotizate de administrator A.A. si de CRAB si aruncă cu sutele de lei către administrator, ca în „Regina Nebunilor” a Cameliei Popa. Minunat roman, îl recomand tuturor oilor care mărşăluiesc către casieriile CRAB şi ale Asociaţiilor de Proprietari, care doar cârcotesc crispaţi pe la colţuri, dar nu are nimeni chef să citească Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor.
Oricum, aştept cu nerăbdare momentul în care profeţiile mele vor fi împlinite: cum se va opri apa în condominiu pentru neplata facturilor CRAB, şi vor trece oile, alea dalbe, căci eu-s cea neagrăşi îmi asum rolul acesta din copilărie, pe serveţelele umede, cum ne spunea un lider european că ar trebui să facem pentru a nu mai consuma apa cu scopul de a ne salva planeta.

Dorina G.