Cugetare despre speranțe…

În această lume rece și-ntru totul efemeră,
Cei ce nu nutresc speranță,niciodată nu disperă…
Dar,experiența spune,că-i de mare importanță,
Dacă între toate cele e și-o rază de speranță…

În orice împrejurare și orice s-ar întâmpla,
Este sigur,că speranța va apune…ultima.
Și mai e spre-adăugare,totdeauna o cerință:
Că speranța va învinge,numai dacă e credință!

Nicolaie Ionescu

Bacau,07.09.2022