Discriminări la Spitalul Județean Bacău

Conducerea Spitalului Județean Bacău face discriminări în aplicarea OUG Nr. 147/2020 din 27 august 2020, privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în sensul că numai angajații spitalului care au soții sau soțiile care lucrează în sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, angajaţii din penitenciare şi personalul din unităţile sanitare publice primesc contravaloarea zile libere plătite, ceilalți nu. Conducerea spitalului face discriminări între soții bugetari și soții nebugetari, plătind contravaloarea zilelor numai pentru soții bugetari încălcând articolul 1, alin 6) lit.e care precizează că cei care nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare nu primesc zile libere.

Marius Dragomir