Doinesc amintiri

Era în alte vremuri, dar timpul se întoarce
Să-şi retrăiască visul frumos din amintirea
Ce-i descâlceşte firul şi-n linişte îl toarce
Însufleţind prezentul, slăvind Dumnezeirea.

Era pe când în lume a apărut copilul
Care apoi primise, la „Precista”, Botezul,
Şi Domnu-i hărăzise să aibă-n glas subtilul,
Sublim talent, prin care să-şi cânte-n versuri Crezul;

Cuvântul să-l îmbrace-n scânteietoare rime,
În „Doine” şi „Pasteluri” şi „Mărgăritărele”,
Să-l scrie în „Legende” rugând Sfânta Treime
Ca din „Ostaşii noştri” să făurim modele;

Pe slavă picurându-şi sfioase „Lăcrimioare”,
Speranţa să-nsoţească cu tainice suspine,
Când inima îşi pune iubirea pe altare
Şi gândul său îşi scaldă-n nostalgice lumine;

Destinul să-l înalţe spre tandrele „Steluţe”,
Prin naşterea-i, Bacăul să-l poarte-n „Suvenire”,
Să-l pomenească-n rugă părinţi, moşi şi măicuţe
Când sufletul lor urcă-n cereasca mânăstire.

Şi dacă Poezia picta-va o icoană
Prin care se reflectă un chip ce-ar dăinui,
Din raiul beletristic, cel fără de prihană,
Ne-ar face semn Poetul…Vasile-Alecsandri!
……………………………………………..
În sacrele biserici din urbea lui natală,
Îngenunchind în strane, la slujbe preoţeşti,
Vom implora pe Tatăl, prin spusa pastorală,
Să ierte pe-astrul liric ce-apuse la Mirceşti.

Mircea-Constantin Jurebie

* 22 iunie 1818: la Biserica „Precista” din Bacău este botezat Vasile Alecsandri