Gunoaie

Din al camerei ungher,
Mă rog Domnului din cer
Să știe și să ia aminte,
Să mai dea unora minte,
Oamenii să se gândească
La bunăstarea cea obștească!
– Nu mai aruncați gunoaie,
Iar o făcurăți de oaie,
Peste tot, la colț de stradă,
Grămadă lângă grămadă,
La ghene, tristețe mare,
Mormane care mai de care!
Soma nu mai dovedește
Urgia ne năpădește!

KO