Îndemn…și rugăciune

Domnului,să ne rugăm!
In aceste timpuri grele,când în cârd, lumea suspină,
Ne-nchinăm Treimii Sacre(Tatăl,Fiu și Sfântul Duh)),să-mbunăm Forța Divină,
Pentru stăvilirea urii care,nu se mai termină,
Pentru liniște și Pace și-nțelegere deplină,
În speranța de mai bine,cu mult soare și lumină…!
Dragoste și mângâiere,în toată lumea creștină…
Amin!

Domnului,să ne rugăm!
Lăsând armele deoparte,să oprim teroarea morții,
Și cu responsabilitate să ne adunăm cu toții,
Să alegem calea dreaptă pentru împlinirea sorții,
Nu cu gânduri belicoase,nu cu-ntunecimea nopții,
Ci cu strălucirea blândă și căldura dimineții
Și,cu tot ce definește nobila menire-a vieții…
Viitor senin și sigur ,s-aibă pruncii și nepoții,
Amin!

Domnului,să ne rugăm!
Doamne-al milei și-ndurării,întăririi și dreptății,
Până-n clipa cea din urm-a săvârșirii Judecății,
Pe Pământ presară harul sfânt și cald al bunătății,
Vindecă-n trup neputința ,cu puterea sănătății,
Frânge lanțul înrobirii ,suferinței,nedreptății
Să triumfe-nțelepciunea și-mplinirea libertății,
Și în Rai să se transforme,leagănul umanității…
Amin!

Domnului ,să ne rugăm…!
Binecuvintează,Doamne,pe robii Tăi,ce te cinstim,
Și pe mamele ce astăzi ,cu toți le sărbătorim,
Dă-le zile iubitoare,liniștite și senine,
Împlinire și speranța,ca mereu să fie bine,
Tuturor ce întrupează,sfântul simbol feminin,
Dă-le multă sănătate,dragoste și gând creștin,
Și pe toți deopotrivă,când o fi,să ne primești,
În a Ta Împărăție,să ne ierți,să ne iubești,
Înconjurați de bucurie și de Cetele-ngerești!
Amin!

Mariana și Nicolaie Ionescu
Bacău,08.03.2022