Menire Sfântă

Precum nașterea luminii din a noptii dăinuire,
Dumnezeu a plănuit-o ,viitorul de-a urzit,
Așa plănui si lumii un destin și-o împlinire,
După ce-a făcut Pâmântul și pe om l-a hărăzit.

Iată că,Adam și Eva,primii oameni de pe Lume,
După chip și-asemănare,modelați de Dumnezeu,
În a Raiului Grădină ,călcând Marile Cutume ,
Au fost condamnați să moară și să sufere mereu…

Prin milenii de vechime lumea s-a-nmulțit ca număr,
Deși-n multe catastrofe miliarde-au dispărut,
Și probleme uriașe i s-au adunat pe umăr,
Chiar dacă,până la urmă,cu mult preț, a răzbătut…

Permanenta înfruntare pentru supraviețuire,
Marile orgolii care au dus răul spre mai rău,
Semănând nesiguranță peste-ntreaga omenire,
A creat și mare ruptură între Om și…Dumnezeu.

Apăru necesitatea,unei căi de îndreptare,
Iar solutia pe care,a ales-o Duhul Sfânt,
A fost să trimită Fiul,ca simbol pentru iertare,
Și s-aducă mântuirea oamenilor pe Pământ.

A ales-o pe Maria,Preacurata Maică ,dulce,
Ca să nască pe Mesia ,ca pe-un simplu muritor,
Suferind până la moarte,răstignit fiind pe Cruce,
Și apoi,prin Inviere ,devenind,Mântuitor.

Deci, Maria,viitoarea ,Născătoare Preacurată,
A primit darul vieții,de la Bunii săi Părinți,
Pe-opt septembrie,zi care, de creștini este serbată.
Pentru-a Sa Menire Sfântă,ca Regină între Sfinți.

La o vârstă neântinată,cum Părinții au decis,
Dus-a fost în Templu,unde , a rămas să viețuiască,
Și la Ceasul zămislirii,un Arhanghel i-a prezis,
Că-l va naște pe Mesia,pe creștini să-i mântuiască.
Și-a venit Fiul pe lume și,i-a dat numele Iisus,
Și viața de copil simplu și de tânăr a trăit,
Apoi, la maturitate,la Botez,Tatăl i-a spus,
Că El e Dumnezeu-Fiul în care-a binevoit…

Cum se știe,se-ntâmplară,mari minuni după aceea,
Prima dintre multe-acelea,fiind vinul ce-a sporit,
La o nuntă-apropiată,ce-avu loc în Galileea,
Și la care și Mesia cu-a Sa Mama-a poposit…

Au urmat,ce lumea-ntreagă a aflat și s-a-ngrozit,
Suportând chinuri cumplite,culminând cu Răstignirea,
Îngroparea și-Învierea,Înălțarea… și-n sfârșit,
Întronat,ca Dumnezeul ce ne-aduse Mântuirea.

Slavă Ție,Maică Sfântă,slavă Fiului iubit,
Cu smerenie,iubire,serbăm azi ,a Ta chemare,
Ce-a vestit Menirea Sfântă pentru care ai venit,
Ca să dai Creștinătății,mult visata ei schimbare.

Celor ce,cu cinste poartă numele Sfintei Mării,
Să le dea Sfânta Treime,traiul ce și l-au dorit,
Fericire,sănătate,suflet bun și bucurii,
Protejați de Maica Sfântă și de Fiul Ei iubit!

Mariana și Nicolaie Ionescu
Bacau, 8 septembrie 2023