Normalitate…

De când este lumea ,lume,
Și-nainte,ea să vină,
Noaptea-nseamnă-ntunecime,
Iar ,de-i zi…este lumină.

C-așa cum Scriptura-scrie,
La-nceput a fost Cuvântul,
Și,în noapte-a fost să fie
Făcut Cerul…și Pământul.

După care,Mega-Forța,
Existența cea divină,
Porunci s-aprindă torța,
Făcătoare de…lumină.

Devenind normalitate,
Că,normal se definește,
După-o zi,sa fie-o noapte,
(Iar ),noaptea-n zori…,se risipește.

Nu se știe-nsă,din cele,
Două noțiuni de bază,
Cea mai…bună, dintre ele
Și care apoi , urmează.

Important e să se spună,
Fie noapte,fie zi:
“-Ziua bună!”…”-Noapte bună!”
Și apoi…,ce o mai fi!

Nicolaie Ionescu
25.10.2021