Nu există instrucție fără educație și nici educație fără instrucție

Se pune întrebarea, de ce generația de astăzi este extrem de sterilă, de superficială și fără cultură? Răspunsul se regăsește tocmai în titlul acestei scrisori. Posibilitățile de coerciție ale școlii de după 1989 au scăzut considerabil tocmai din teama de a nu încălca drepturile și libertățile elevului. În situația actualăcând autoritatea dascălilor și a școlii asupra elevilor a scăzut , presupune o repoziționare a autorității părintești care în mare parte nu există și atunci sunt cazuri când unii elevi tulbură orle de curs, insultă sau chiar își lovesc profesorii ș.a. În candițiile de față, când educația este trecută pe planul doi, în mod direct suferă instrucția și atunci deodată se impune aprovizionarea ordinului nr. 4742 din 2016 cu privire la drepturile și îndatoririle elevilor pentru a se lichida haosul care există astăzi în învățământul românesc. Marele pedagog al lumii „Macarenco”, precum și alții care au pus bazele unui învățământ instructiv educativ a introdus acele recompese și pedepse care au jucat și joacă un rol foarte important în educarea și instruirea copiilor și pot fi aplicate cu mare succes atât de părinți în familie cât și în școală de către învățători, profesori și diriginți. În calitate de educator și părinte rog Ministerul Învățământului precum și organele abilitate ale statului să revizuiască de îndată ordinul menționat mai sus din 2016 în așa fel încât școala să aibă menirea nu numai să instruiască , dar să și educe în egală măsură.

Prof. Laurențiu Tufă