O nouă Daciadă

Din toate timpurile mișcarea în aer liber a jucat un rol foarte important pentru starea fizică și psihică a propriului organism. Pentru a fi mai pe înțeles, parafrazez dictonul marelui savant al lumii spunând „Mens Sana In Corpore Sano”, tradus „minte sănătoasă într-un corp sănătos”. Mai mult ca oricând, acum în mileniul III, sănătatea trupească și mintală reprezintă un obiectiv primordial pentru toate categoriile de vârstă, în special pentru copii. Din cunoștințele mele acumulate în anii de studii la obiectul Cultura Fizică Medicală, pot să afirm că pe plan local, cât mai ales pe plan național, se observă o tendință spre obezitate a multor copii, și aici mă refer la copiii din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și chiar universitar. Specialiștii definesc această obezitate ca o boală a secolului care afectează toate categoriile de vârstă, ceea ce mă obligă din punct de vedere moral, în special ca părinte, să fac tot ceea ce este posibil pentru păstrarea și întărirea sănătății copiilor noștri. Până nu este prea târziu propun organelor abilitate de a continua o nouă Daciadă, aidoma celei dinainte de 1989, fără însă de a avea o conotație politică, în așa fel încât să nu existe școală atât din mediul rural, cât și cel urban să nu aibă mici baze sportive în care elevii și adulții să poată practica atât în mod organizat cât și independent, ramurile sportive care îi atrag. Și aici nu mă refer numai la școli, ci și în afara lor. În toate parcurile și locurile de joacă pentru copii să reapară acele mese de tenis de masă construite din beton, precum și valorificarea unor spații pentru practicarea tenisului de câmp, toate cu scopul păstrării și întreținerii sănătății. Trebuie să conștientizăm că sănătatea trupească și mintală generează inteligență.

Laurențiu Tufă, comuna Colonești