Răspuns pentru colegul meu,…de bancă

Când eram în tinerețe,în ce funcție aveam,
În cadrul unor ședințe la care participam,
Erau foarte multe cazuri,când “diverșii”reclamau,
Că treaba nu mergea bine și motivele curgeau.

În final cum e firește,pentru a se rezolva ,
Fiecare caz în parte,desemna…,pe cineva.
Și în foarte multe cazuri,cel ce era desemnat,
Pentru-a rezolva problema ,chiar cel ce a reclamat.

Pe scurt,care-ar fi aspectul,eu nu cred că-i necesar,
Să o facem pe grozavii,reclamând orice-n ziar,
Toate micile probleme,care inerent apar,
Cum e chestia cu banca ,sau zăpada pe trotuar.

Știm că e deja o boala,la cei de la Primărie:
Se cheamă comoditate,sau în alt grai,”boierie”,
Însă de te duci cu-o “tanti”și doriți pe bănci să stați,
Nu cred că v-ar cade mâna,de întâi ,le curățați.

Dar,zic,nu cumva sa supăr,criticându-vă “cuvântul”,
Sigur treaba o va face,soarele…,poate si vantul…?

Cu prietenie,
Nicolaie Ionescu

25.01.2019