Sărbătorind pe Sfântul Apostol Andrei

Între Apostolii pe care,Iisus în preajmă i-a avut,
Și Epoca Creștinătății,cu rolul lor a început,
Între Pescarii demni( de oameni )cum i-a numit Iisus pe-acei,
A fost și fratele lui Petru,un sfânt prin firea sa,Andrei.

De-ntâi,lui Ioan fiindu-i discipol,(zis și-înainte-mergătorul),
Care l-a botezat pe însuși,Iisus Hristos-Mântuitorul,
I s-a cerut să îl urmeze și să îi fie de folos,
În ascendența către Tatăl,a Domnului Iisus Hristos.

După Măreța Înălțare (a)Celui pe care l-a slujit,
Și prin cuvântu-i, Învierea,la alte neamuri a vestit,
Ajuns-a până în Dobrogea,ținutul geto-dacilor,
Fiind recunoscut ,prin vreme,al nostru Încreștinător.

Și-acolo-n Peștera,în care ,Sfântul Apostol a trăit,
Prima Biserică Creștină,pe-al nostru plai s-a zămislit.
Și a răzbit peste milenii,Peștera Sfântului Andrei…
Și-azi pe Andrei țara îl știe,ca fiind ocrotitorul ei.

Sărbătorim,cu drag și cinste,pe Sfânt Apostolul Andrei.
Celor ce numele îi poartă,sărbătoriți la fel și ei,
Să le dea Domnul împlinirea a tot ceea ce și-au dorit,
Și-Ocrotitorul României,să țină neamul ei,unit!

Mariana și Nicolaie Ionescu
Bacau,29 nov.2022