Scrisoare deschisă

În contextul schimbărilor politice aduse de o nouă preluare de putere, ceea ce a însemnat și noi numiri în funcțiile de conducere ale instituțiilor din teritoriu, colectivul Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Bacău își exprimă punctul de vedere, privind o posibilă schimbare a conducerii instituției, reprezentată în prezent de dl director Eugen Spătaru, făcând apel la toate instituțiile cu rol decizional pe linie ierarhică (Administrația Bazinală de Apă Siret, A.N. Apele Române, Ministerul Apelor și Pădurilor).
„Demersul nostru este motivat de faptele reale realizate de domnul director, care a condus cu succes această instituție. Deși a venit la cârma SGA Bacău din domeniul privat, a dat dovadă de o adaptare rapidă, conducând această instituție cu un real profesionalism managerial, creând un colectiv închegat și unit, o atmosferă de colegialitate și înțelegere, un mediu propice muncii în echipă și pentru echipă. A înțeles esența activității de gospodărire a apelor și menirea instituției noastre ca element esențial în dezvoltarea comunității, a mediului de afaceri și implicarea factorilor decizionali în efortul comun de protecție, restaurare și valorificare eficientă și durabilă a resurselor de apă, precum și susținerea și implementarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundațiilor.
Într-un mediu instituțional dictat de culoarea politică, dl director Spătaru a manifestat o atitudine managerială axată pe identificarea de soluții specifice la probleme și situații reale, indiferent de nuanțele apartenenței politice și a beneficiilor de partid, pentru că gestionarea unei întregi infrastructuri de construcții hidrotehnice și lucrări cu rol de apărare solicită un angajament pe termen lung și o conduită profesională ce nu lasă loc erorilor și preferințelor personale. Liderii comunităților locale și reprezentanții instituțiilor din sfera noastră de activitate, indiferent de apartenența lor politică, pot proba acest aspect și modul de conduită al dlui director.
Suntem un colectiv mic, dar inimos și susținem menținerea în funcția de director a dlui Eugen Spătaru. Ne motivăm gestul de a ne exprima deschis și liber opinia în baza ideii renașcentiste conform căreia «omul este măsura tuturor lucrurilor», numai prin oameni și cu oameni progresul este posibil, dar este necesară instituirea unei stări de stabilitate în care pot fi ancorați pilonii dezvoltării umane. La SGA Bacău am găsit această stare de stabilitate avându-l pe dl Spătaru în funcția de director. Credem cu tărie în importanța muncii pe care o desfășurăm și ne mândrim cu ceea ce am realizat și modul în care ne-am adus contribuția la crearea unei imagini publice favorabile a instituției; prin eforturi susținute constant, cu salariați capabili și buni profesioniști și cu persoana potrivită în funcția de conducere vom continua să menținem un standard ridicat al performanțelor profesionale. Stilul de leadership al dlui Spătaru se reflectă în atitudinea noastră ca salariați și identitatea instituțională pe care ne-am asumat-o: succesul SGA Bacău devine succesul personal al fiecăruia dintre noi.
Menționăm că angajații SGA Bacău, prin sindicat, intenționează urmarea pașilor legali de suspendare a activității, grevă etc. dacă nu se va găsi înțelegere în demersul nostru.”

Colectivul de salariați SGA Bacău