Sistare ilegala de apă rece

Locatarii blocului 110, sc.D din Bacau str.Calea Marasesti , nr.110, arondati Asociatiei de Proprietari nr.35,str. Calea Marasesti, nr.116 Bacau, va aducem la cunostinta urmatoareleː

In data de 19.08.2022 , in mod abuziv am fost debransati de la conducta de alimentare cu apa rece, fapt motivat de datoriile unor locatari la intretinere, desi marea majoritate a proprietarilor au achitat la zi obligatiile de plata.

In conformitate cu prevederile art.95 din Legea asociatiilor de proprietari nr.196/2018 actualizata, in imobilele de tip condominiu, facturarea serviciilor de utilitati publice se face de catre furnizor cu respectarea dispozitiilor prezentei legi, respectiv in cazul nostru, facturarea se face in comun la nivel de asociatie de proprietari, reprezentand contravaloarea serviciului furnizat/prestat pentru intreg imobilul care se repartizeaza tuturor proprietarilor din condominiu, in conformitate cu regulile de repartizare stabilite prin prezenta lege .

De asemenea , in art.99 din acelasi act normativ se prevad urmatoareleː

Alin.5 In cazul serviciilor de utilitati publice care se factureaza individual este interzisa sistarea, limitarea sau intreruperea furnizarii/prestarii serviciului la nivel de condominiu, pentru neplata facturilor de catre unul sau mai multi proprietari.

Alin.6 Condominiile pot fi deconectate/debransate de la serviciile de utilitati publice numai la cererea asociatiei de proprietari, in baza solicitarii in scris a tuturor proprietarilor din condominiu si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Alin.7 Pentru recuperarea debitelor cu privire la serviciile de utilitati publice facturate individual la nivel de proprietar, furnizorul serviciului actioneaza strict impotriva proprietarilor restantieri, in baza contractului de furnizare/prestare individual sau, dupa caz, a conventiei individuale anexate la contractul de furnizare/prestare incheiat la nivelul asociatiei.

Mentionam ca nu exista nicio solicitare scrisa a tuturor proprietarilor din condominiu pentru sistarea alimenatrii cu apa rece.
Consideram aceasta masura ca fiind abuziva si ilegala, fiind incalcate prevederile art.99 , alin.5,6 si 7 din Legea asociatiilor de proprietari.

Cum este posibil ca Directorul CRAB Bacau sa aprobe sistarea apei reci intr-o comunitate si sa nu stie care este procedura legala care trebuie urmata privind neachitarea datoriilor de catre beneficiarii serviciilor CRAB?

Sunt familii cu copii mici, oameni in varsta, afara este canicula si mai mult decat atat nici n-am fost anuntati de d-na casiera de la asociatie ca se opreste apa, iar cand a fost sunata a spus sa stam linistiti ca intr-o ora vine apa.

Situatia s-a mai repetat si in luna aprilie 2022 desi marea majoritate a locatarilor a achitat intretinerea la zi.

In acest sens, solicitam urgent ca institutiile cu competenta in domeniu sa efectueze un control financiar-contabil la Asociatia de proprietari nr.35 din Bacau,respectiv la caseria acesteia unde desfasoara activitate o doamna LILI.

Mentionam ca nu ni se afiseaza lunar garficul consumului si cheltuielilor, nu ni s-a comunicat un cont bancar deschis pe numele asociatiei pentru a evita orice suspiciune privind banii achitati de locatari, nu ni s-a comunicat numele si numarul de telefon al presedintelui de asociatie, daca exista,si nici cuantumul fondului de rulment pe care trebuie sa-l platim anual.

Va multumim!

Locatarii Bl.110, sc.D , str Calea .Marasesti , nr.110 Bacau