Cine răspunde de igiena acestui oraș? Mergeți în Ardeal, nu mai departe în Vest, cum arată acolo orașele, aici construcții insalubre, adevărate ghetouri (zona Gării, a piețelor, în spatele blocurilor din centru și nu numai)

Cele câteva statui în stare de mizerie și degradare. Vă trimit numai două fotografii din parcul Cancicov. Săracul Eminescu, poetul nostru național are o jalnică statuie plină de mizerie toată pătată, sau cele patru statui din centrul parcului a căror socluri țin să cadă, sau statuia lui Ștefan cel Mare….Chiar nu este la Primărie un om căruia să-i placă frumosul și curățenia?