Teofanie în duh eminescian

Astăzi, creştinii schimbă veşmântul de lumină,
Căci, azi, Teofania, liturgic, se termină.
Dar Ea se prelungeşte în cel plin de credinţă,
Care smerit imbracă veşmânt de pocăinţă.

Au fost opt zile-n care toti am băut agheasmă
incât păream icoane dintr-o catapeteasmă.
De ne vom spăla faţa în lacrimi şi isop,
Icoana Celui veşnic va fi nouă prosop.

Făgădui-vom, astăzi: vom fi mai buni şi harnici
Şi anii vieţii noastre vor fi timpi mesianici!
De vom trăi cu toţii in pace şi-n iubire,
Tot timpul vieţii noastre va fi spre mântuire.

Noi ştim că facem parte dintr-un popor creştin
Şi Dumnezeu Cel veşnic simţim că e român.
Strămoşii ţării noastre trăiau smeriţi, discreţi,
Iar duhul teofanic ii prefăcea-n poeti.

Tot pruncul ce se naşte în spaţiul carpatin
Primeşte-n el şi darul unui poet creştin.
Azi fraţi cu Eminescu aş vrea să vă numiţi,
Pe Dumnezeu-treimic de-a pururi să-L slăviţi!

Români plecaţi în lume, oriunde vă aflaţi,
Cinstiti pe Eminescu, poetul din Carpaţi!

Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului