Trebuie schimbată legea

Conform Constituției României, Statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor în cadrul democrației constituționale. Vă aduc la cunoștință că Legea administrației publice locale este neconstituțională deoarece nu respecta principiul separației și echilibrului puterilor legislative (consiliile locale comunale, orășenești, municipale) și executive (primăriile comunale, municipale, orășenești) din România. Se impune foarte urgent îndreptarea prin acordarea de prerogative egale tuturor unităților administartiv-teritoriale (UAT): acordarea de atribuțiuni permanente consiliilor locale, președinte permanent care să coordoneze activitatea comisiilor, prin convocarea consilierilor, prezidarea ședințelor de consiliu. Trebuie diminuata puterea primarilor și asigurarea unui echilibru între puterile UAT.
Miclăuș D. Mihai