Arhanghelii

Fortele Cerești,se spune,au fost Cete, denumite
Și,aceste Cete-s 9(nouă),slujitori Duhului Sfânt,
Care țin în timp și spațiu limite nemărginite,
Legile Universale,care sunt și pe Pământ.

Serafimii,prima ceată,reprezintă focul mare,
Forța purificatoare ce preface Rău-n Bine ,
Și la tot ce-nseamnă viață ,chip și trup,dar și mișcare,
Împlinind menirea Lumii,după Legile Creștine…

Heruvimii,Forțe Sfinte,care definesc Lumina,
Care dau valoare vieții și sens bun,la tot ce-i viu,
Fără chip,sau trup și totuși ele sunt de fapt Tulpina,
Ce fac verticalitatea-n toate cele ,ce se știu…

Tronurile,sunt suportul,ce țin de stabilitate,
Și pe care Universul,însuși Spatiu-l defineste,
Iar Domniile sunt forța Timpului-Eternitate
Si Puterea,nevăzută tot pe Dumnezeu slujește…

Stăpâniile ,sunt Ceata ce pe Diavoli îi aține,
Să nu împlinescă Răul, și-ntunericul să-l țină,
Mult departe-astfel ca toate să se împlineasca-n bine,
Și ca, viitoru-n toate să domnească în…Lumină.

Ceata Începătoriei ce pe Îngeri îi veghează,
Ca prin cele ce se-ntâmplă,să fie normalitate,
Iar Arhanghelii ,sunt solii,cei care înștiințează,
Prevestindu-ne Prezentul ,Viitorul celor toate.

Ceata Îngerilor,este ,cea mai mare între toate,
Cea care-mplineste Soarta,tuturor celor ce sunt,
Într-o luptă permanentă dintre ce înseamnă moarte,
Și ce-nseamnă viu și viață,și în Cer și…pe Pământ!

Am vorbit de toate-acestea,fiindcă astăzi se serbează,
Dintre cele enuntațate ,pe Arhasngheli, Soli Cerești,
Gavriil,care vestește,toate cele ce urmează
Mihail,”Cel Care Cheamă”,când se-ntâmplă să greșești!
Ei sunt Alfa și Omega,așa cum am arătat,
Și în semn de prețuire,și de-augur la toate cele,
Mulți din semeni poartă nume,ce părinții lor le-au dat,
De Mihai(sau Mihaele),Gabriel sau…Gabriele…

Să trăim ,deci sărbătoarea,ca motiv de bucurie,
Sănătate,bucurie,(Multi ani!),buni și fericiți,
Numai împliniri frumoase,viața-n liniște să fie,
Înțelegere și pace,la toți cei sărbătoriți!

Mariana și Nicolaie Ionescu
Bacau, 8 Noiembrie 2023