Cine mai finanţează şcolile în afară de părinţi?

Vă scriu această sesizare în numele unui grup de părinţi cu copii la diferite şcoli din Bacău. Cu o lună înainte de începerea şcolii, am fost sunaţi şi chemaţi la şcoală pentru a strânge aşa-numitul fond la clasei (neobligatoriu). Ni s-a spus în şedinţă că dacă noi nu facem ceva ca să arate bine clasele, nu se va putea începe anul şcolar. Bineînţeles, nimeni nu e obligat! Dar dacă ne iubim copiii şi ne pasă de ei, ar trebui să ne implicăm.

Ni s-a spus că Primăria nu dă bani, şi copiii vor începe anul cu pereţii coşcoviţi, crăpaţi, murdari, cu parchetul distrus, fără bănci şi scaune sau cu mobilier foarte vechi, fără dulapuri, fără tablă, fără perdele etc. La o clasă trebuie schimbată inclusiv uşa pe care au rupt-o elevi mai mari. Bineînţeles, nimeni nu e obligat să dea bani! Iniţiativa ne aparţine. În unele şcoli, am înţeles de la prieteni că învăţătoarele/dirigintele nici nu au participat la şedinţe ca să nu aibă probleme. Şedinţa a fost ţinută de preşedintele comitetului de părinţi care avea lecţia foarte bine învăţată cu tot ce TREBUIE în clasă.

Bineînţeles, fără să fim obligaţi ci doar şantajaţi emoţional ca în fiecare an. Aş vrea să publicaţi, vă rog, un articol în care să ne spuneţi şi nouă, părinţilor, ce obligaţii are Primăria în ceea ce priveşte întreţinerea şcolilor, ce bani alocă în acest an şi unde. Vrem o listă cu sumele exacte şi şcolile finanţate pentru că, din câte se aude, în acest an se vor finanţa, CULMEA!, clasele pregătitoare în care tot noi, părinţii, am băgat bani an de an. Vă mulţumim. Aşteptăm un răspuns.

Un grup de părinţi