Cu Sfnţii Împăraţi

Vom îmbrăca gândirea-n armura de credinţă,
Vom înfrunta eresul sub un imbold creştin,
Având cârmuitori spre marea biruinţă
Pe ei, Sfânta Elena şi Sfântul Constantin.

Vom îmbrăca gândirea-n armura de speranţă,
Vom înfrunta eresul cu un avânt creştin,
Având cârmuitori cinstiţi de cutezanţă,
Pe ei, Sfânta Elena şi Sfântul Constantin.

Vom îmbrăca gândirea-n armura de iubire,
Vom înfrunta eresul sub un impuls creştin,
Având cârmuitori spre vrednică cinstire
Pe ei, Sfânta Elena şi Sfântul Constantin.

În lupta cu păcatul, pe cerul sufletesc,
Din stele de credinţă, speranţă şi iubire,
Străluce semnul Crucii, Sfânt semn Dumnezeiesc
Care pe toţi ne cheamă spre îndumnezeire.

Pe steagurile vieţii purta-vom acest semn
Ce-a luminat, prin veacuri, Imperiul Bizantin
Şi-a fost păstrat în inimi, ca un sublim însemn,
De ei, Sfânta Elena şi Sfântul Constantin.

Mircea Constantin Jurebie