Sărbătorind pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

Din neam creștin,în trai și cuget,dar și-mpăratului supus,
Cu educație aleasă ,puternic,drept și curajos,
El a slujit împărăția,dar l-a slujit și pe Iisus,
Mărturisindu-și fără teamă, marea credință în Hristos.

Viteaz fiind,erou în lupte,apreciat de Împărat,
Pentru că n-a crezut în idoli,cum,Împăratul i-a cerut,
A fost supus la grele cazne și-apoi la moarte condamnat,
Dar cu smerenie ,credința ,în Dumnezeu nu și-a pierdut…

Mulțime de neamuri creștine,în vremea care a urmat,
Pe Sfântul Gheorghe,Mucenicul,l-au admirat și l-au cinstit,
Și pentru viața glorioasă ,recunoscută de-mpărat,
Și pentru jertfa-ntru credința în Cel pe care L-a iubit…

Icoanele ce-l reprezintă la loc de cinste-s ,de-nchinat,
Și în plus,faptul că mulțime au( din creștini), numele lui,
Dovadă sunt că omenirea pe Mucenic nu l-au uitat,
Ci,dimpotrivă-l pun în fruntea Marii Oștiri a Domnului.

Împovărați de grele lucruri și de trăiri îngrozitoare,
Ar cam fi timpul deșteptării,din somnul ce ne-a copleșit…
Dar,câți,din noi,pot fi cum Gheorghe,în crez,voință și suflare…?
Să se jertfească-azi pe Altar,vrând ,pentru Poporul răstignit?!

Mărire Tie,Mucenice și,slavă Domnului Iisus,
Și fericiți să fie-aceia ce astăzi te sărbătoresc,
Și-acelor cărora părinții numele Tău frumos le-au pus,
Noroc,putere,sănătate,belșug și Pace ,le doresc!…

Nicolaie Ionescu
Bacau,23 aprilie 2023