Sfinți Îngeri și Sfinți Arhangheli

Cum în Biblie se spune,când Puterea Creatoare,
A dat sensul existenței,deci și-această lume mare,
S-a înconjurat de Îngeri,dându-le puteri și lor,
Într-o oaste fără număr, să îi fie spre-ajutor…

Îngerii sunt niște duhuri slujitori ai Domnului,
Hărăziți prin Providență,și-n folosul omului:
Să-l îndrume,să-l îndemne,să-l ridice,să-l păzescă,
Să îi lumineze mintea,toată viața pământească…

Iar Arhanghelii sunt capii,peste Ceata Îngerească,
Căror’ oamenii se roagă,ce-ar voi să se-mplinească…
Cinsprezece sunt la număr,precum Biblia ne spune,
Nevăzuta legătură ,între Dumnezeu și…Lume.

Cei mai cunoscuți și cei mai,iubitori dintre acești,
E Gavriil ,Sfânt mesagerul celor mai dorite vești,
El fiind chiar vestitorul ce-o știm ca „Buna-Vestire”,
Pentru Pururea Fecioară,de Măreața Zămislire…

Și Mihail ce-ți dăruiește cei doi îngeri păzitori,
Când îți dă suflarea vieții, trupului de muritori,
Și tot El e-Acela care,la cea de-a doua Venire,
Va trezi toți credincioșii în Iisus și-n Mântuire.

Cartea Sfântă,zice-asemeni,data de-opt(8) noiembrie,
Reprezintă cifra sacră a vieții veșnice,
Și,frumoasă sărbătoare,a tuturor celor numiti
Întru cei doi Sfinți Arhangheli…ce-s pe opt(8), sărbătoriți.
„La Mul’i Ani!”

Nicolaie și Mariana Ionescu

Bacau,08.11.2022